คณะผู้บริหาร

นายดำรงเดช วันนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา