ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 (อ่าน 190) 07 พ.ย. 60
แผนการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 (อ่าน 162) 07 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล/57 ก ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding (อ่าน 393) 06 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านนาหว้า เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๖ ล/๕๗- (อ่าน 247) 13 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 225) 13 ธ.ค. 59