ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาหว้าตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 ถนนนาหว้า-ดอนเชียงบาน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2459 ที่วัดธาตุประสิทธิ์ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านนาหว้า 1 วัดธาตุ” โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีนายสุทา  สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2483  นายบาน  สิทธิ ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 30  ไร่ มอบให้เป็นที่สำหรับสร้างอาคารเรียนและได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดธาตุประสิทธิ์มาทำการเรียนการสอนในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีนายบาน  สิทธิ เป็นครูใหญ่ และได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาดกว้าง  7 เมตร  ยาว  27  เมตร
โรงเรียนบ้านนาหว้า มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ 2 งาน 163 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง
เป็นอาคารไม้ ขนาด 2 ชั้น 2 หลัง อาคารคอนกรีตขนาด 2 ชั้น 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักครูเรือนแถว 6 ยูนิต ส้วม 9 หลัง (52 ที่) ห้องน้ำครู 5 ที่
มีพื้นที่นันทนาการ ได้แก่ สนามฟุตบอล 2 สนาม เวทีมวย 1  สนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ  2 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม
สนามเปตอง 2 สนาม และสนามเด็กเล่น 1 สนาม มีห้องพิเศษ จำนวน 11 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาไทย ห้องสังคมศึกษา ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและห้องสืบค้น ห้องประชุมเกียรติยศ ห้องประชุมลูกหว้าและห้องเรียนมีชีวิต มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ได้ทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน มีระบบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  มีครบทุกสายชั้นเรียน ปัจจุบันโรงเรียนตั้งมาแล้วเป็นเวลารวมอายุมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 101 ปี